EU en Japan bereiken beginselakkoord over economische partnerschapsovereenkomst

  • 1 augustus 2017

De Europese Unie en Japan hebben op 6 juli 2017 een beginselakkoord bereikt over de belangrijkste elementen van een economische partnerschapsovereenkomst

Dit zal de belangrijkste bilaterale handelsovereenkomst zijn die de EU ooit heeft gesloten en het eerste handelsakkoord met een specifiek engagement ten aanzien van de klimaatovereenkomst van Parijs.

Voor de EU en haar lidstaten zal de economische partnerschapsovereenkomst de overgrote meerderheid van de door bedrijven in de EU betaalde rechten, die jaarlijks tot 1 miljard EUR belopen, doen verdwijnen, de Japanse markt openen voor belangrijke landbouwuitvoerproducten uit de EU en bijkomende kansen creëren in een aantal sectoren. De overeenkomst stelt de hoogste normen vast op het gebied van werk, veiligheid en milieu- en consumentenbescherming, vrijwaart de openbare diensten volledig en heeft een hoofdstuk dat speciaal aan duurzame ontwikkeling is gewijd. De overeenkomst bouwt ook voort op en versterkt de hoge normen voor de bescherming van persoonsgegevens die zowel de EU als Japan recent in hun wetgeving op het gebied van gegevensbescherming hebben verankerd.

De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, en de premier van Japan, Shinzo Abe, kondigden de sluiting van het beginselakkoord aan tijdens de top EU-Japan.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

Bron: IP/2017/1902