Intellectuele eigendom: Bescherming van Europese kennis en innovatievoorsprong

  • 1 december 2017

De Commissie stelde op 29 november maatregelen voor om ervoor te zorgen dat de intellectuele-eigendomsrechten goed worden beschermd, zodat Europese bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemingen en start-ups, worden gestimuleerd om in innovatie en creativiteit te investeren.

De initiatieven van vandaag maken het gemakkelijker om efficiënt tegen inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten op te treden, ze vereenvoudigen de grensoverschrijdende procesvoering en maken een eind aan de praktijk dat 5 % van de in de EU ingevoerde goederen (ter waarde van €85 miljard) nagemaakt of vervalst is. De Commissie bevordert tevens billijke en evenwichtige licentie-onderhandelingen om ondernemingen te belonen voor hun innovatie, maar tegelijkertijd andere bedrijven in staat te stellen op die technologie voort te bouwen en nieuwe innovatieve producten en diensten te creëren.

Het volledig persbericht kunt u hier lezen.

Bron: IP/2017/4942