Producten gemakkelijker verkopen binnen andere EU landen

  • 15 mei 2020

Deze nieuwe regels zijn bedoeld om het beginsel van wederzijdse erkenning van de EU te versterken, waardoor producten vrij kunnen bewegen binnen de interne markt als ze rechtmatig in één EU-land in de handel worden gebracht. Onder de nieuwe regels kunnen bedrijven een vrijwillige 'verklaring van wederzijdse erkenning' invullen, die de bevoegde nationale autoriteiten duidelijk laat zien dat hun producten legaal in de handel worden gebracht in een ander EU-land. Wanneer bedrijven hun producten de toegang tot de markt wordt ontzegd of beperkt, kunnen ze dergelijke beslissingen betwisten via een bedrijfsvriendelijke procedure op SOLVIT, het netwerk voor probleemoplossing van de Europese Commissie. Bovendien zullen versterkte 'productcontactpunten' die in elk EU-land zijn opgezet, informatie verschaffen over nationale technische regels die gemakkelijk online toegankelijk zijn.
 

Meer informatie: Lutgart Spaepen     
Lees het volledige artikel hier.