Veilige producten op de eengemaakte markt van de EU: de Commissie neemt initiatieven om vertrouwen te versterken

  • 2 februari 2018

De Commissie presenteerde op 19 december 2017 twee wetgevingsvoorstellen die het voor ondernemingen, met name kleine en middelgrote ondernemingen, gemakkelijker moeten maken om hun producten in heel Europa te verkopen en die nationale autoriteiten en de douane de mogelijkheid geven om strengere controles uit te voeren zodat Europese consumenten.

De voorstellen van vandaag zijn bedoeld om twee aspecten van het vrije verkeer van goederen in de EU te verbeteren: geen onveilige producten krijgen aangeboden.

  • Gemakkelijker producten in andere lidstaten verkopen:

Volgens het beginsel van wederzijdse erkenning kunnen producten die niet aan de Europese regelgeving zijn onderworpen in principe vrij circuleren binnen de eengemaakte markt zodra zij in één lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht. Dankzij dit beginsel kunnen fabrikanten hun producten zonder aanvullende eisen in heel Europa verkopen. Maar dit verloopt niet altijd naar wens. Ondernemingen die producten zoals schoenen, meubels of tafelgerei in een andere lidstaat willen verkopen, worden in de praktijk vaak geconfronteerd met obstakels, vertragingen en extra kosten. Voor een snellere, duidelijkere en eenvoudigere toepassing van dit beginsel doet de Commissie een voorstel voor een nieuwe verordening inzake de wederzijdse erkenning van goederen. Ondernemingen zullen al na enkele maanden, en niet jaren, weten of hun producten in een ander EU-land kunnen worden verkocht. Zij zullen ook met een vrijwillige verklaring kunnen aangeven dat hun producten voldoen aan alle desbetreffende voorschriften in hun land. Zo kunnen de autoriteiten van andere lidstaten gemakkelijker beoordelen of de wederzijdse erkenning van toepassing is. Op een soortgelijke manier zullen geschillen tussen ondernemingen en nationale autoriteiten middels een probleemoplossingsprocedure sneller kunnen worden beslecht. Opleidingen en uitwisselingen tussen ambtenaren zullen de samenwerking en het vertrouwen tussen de nationale autoriteiten verder verbeteren. Dit belet de nationale autoriteiten niet om ook legitieme beleidsbelangen in acht te nemen.

  • Strengere controles door de nationale autoriteiten om te garanderen dat producten veilig zijn en aan de regels beantwoorden:

Er worden nog te veel onveilige en niet-conforme producten verkocht op de EU-markt: maar liefst 32 % van het speelgoed, 58 % van de elektronica, 47 % van de bouwproducten en 40 % van de persoonlijke beschermingsmiddelen die worden geïnspecteerd, voldoen niet aan de eisen inzake veiligheid en consumentenvoorlichting die de EU-wetgeving voorschrijft. Dit brengt consumenten in gevaar en vormt een concurrentienadeel voor ondernemingen die wel voldoen aan deze eisen. De ontwerpverordening inzake naleving en handhaving zal bijdragen tot een eerlijkere eengemaakte markt voor goederen door de samenwerking tussen de nationale markttoezichtautoriteiten te bevorderen. Er zal onder andere meer informatie worden uitgewisseld over illegale producten en lopende onderzoeken, zodat de autoriteiten doeltreffend kunnen optreden tegen producten die niet aan de eisen voldoen. Dankzij deze verordening zullen de nationale autoriteiten bovendien producten die de EU-markt binnenkomen beter kunnen controleren. Aangezien 30 % van de goederen in de EU worden ingevoerd, heeft de Commissie voorts gepleit voor strengere controles in havens en aan de buitengrenzen.

Het volledige persbericht kunt u hier lezen.

Question & Answers on trading safe products across Europe

Bron: IP/17/5301