Verlies geen voordelige douanerechten, regel vandaag nog uw REX-registratie

  • 6 oktober 2017

Vele ondernemers uit ontwikkelingslanden die voordelig naar de EU uitvoeren, maar ook tal van Europese bedrijven die tegen verlaagde tarieven exporteren, kunnen dit binnenkort alleen nog nadat ze zich registreren in het nieuwe Europese REX-systeem. De klok hiervoor tikt, zeker voor de Europese exporteurs: hun uiterste deadline ligt op 31 december 2017. Tijd voor wat papierwerk.

Wanneer een bedrijf vóór 2017 een certificaat nodig had om de oorsprong van import- of exportgoederen te bewijzen, reikte de douane dit uit, op basis van een oorspronkelijkheidsverklaring door de betrokken, erkende exporteur. Maar sinds 1 januari 2017 is deze werkwijze grondig veranderd met de introductie van het Registered EXport System (REX) voor zelfcertificering.

Voor heel wat ontwikkelingslanden

Het REX-systeem werd eerst in het leven geroepen voor exporteurs uit ontwikkelingslanden die onder het Europese Algemeen Preferentieel Systeem (APS) vallen. Deze landen worden door de EU economisch ondersteund, doordat ze bij export naar Europa geen of lagere invoerrechten betalen. Armere ontwikkelingslanden genieten daarbij lagere tarieven dan de rijkere. Om die voordelige douanerechten te genieten, moeten deze exporteurs volgens het nieuwe REX-systeem voortaan zelf de oorsprong van hun goederen bewijzen met een certificaat, nadat de douane hen heeft geregistreerd in de REX-database. Die gegevensbank valt online te raadplegen, via de website van de Europese Commissie (ec.europa.eu/taxation_customs/ dds2/eos/rex_home.jsp?Lang=en), om te checken of een certificaat geldig is en of een bedrijf dat document mag uitschrijven. De APS-begunstigde landen treden gefaseerd toe tot het nieuwe systeem. De eerste deelnemers zijn de Democratische Republiek Congo, de Comoren (behalve het Franse overzeese gebied Mayotte), Guinee-Bissau, India, Kenia, Laos, het Polynesische eiland Niue, de Salomonseilanden en Zambia. De komende jaren zal deze lijst verder groeien, zodat in principe tegen 30 juni 2020 70 APS-landen zijn ingeschreven.

Maar ook voor vele Europese exporteurs

Naast de exporteurs uit de APS-ontwikkelingslanden moet mogelijk ook uw Europese exportbedrijf binnenkort het REX-systeem gebruiken om voordelige, Europese douanerechten te genieten. Bijvoorbeeld wanneer u een vracht die u eerder uit een APS-land importeerde, ter ver- of bewerking ernaar terugstuurt. Of als u een vervangend oorspronkelijkheidsattest moet uitschrijven, omdat u een vracht geheel of deels doorstuurt naar een ander EU-land, Zwitserland en/of Noorwegen. In al deze gevallen geldt de REX-vereiste wel pas voor goederen die 6.000 euro of meer waard zijn. Bovendien is de kans bijzonder groot dat u in de toekomst vaak REX zal moeten gebruiken, als u wil profiteren van voordelige invoertarieven van landen waarmee de EU een vrijhandelsakkoord sluit. Dat is al het geval bij de recente CETA-overeenkomst tussen Europa en Canada. Om de handel tussen Europese en Canadese bedrijven makkelijker en goedkoper te maken, schaft het akkoord onder meer 98% van alle tarieven af. Zo besparen de Europese bedrijven per jaar maar liefst 500 miljoen euro aan verschuldigde douanerechten. Op voorwaarde wel dat de ondernemingen het REX-systeem hanteren bij elke vracht naar Canada met een waarde hoger dan 6.000 euro. CETA is de eerste handelsovereenkomst die het gebruik van REX deels verplicht, maar lang niet de laatste. De komende jaren zullen veel Europese vrijhandelsakkoorden naar het nieuwe systeem verwijzen. Zo is het mogelijk dat de vereiste eraan komt voor Europese export naar Vietnam, Japan, Singapore, Mexico, het douanegebied Mercosur (tussen Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela en binnenkort Bolivia) en de landen van de Pan-Euro-Mediterrane Overeenkomst (onder meer alle Scandinavische landen, het Middellandse Zeegebied en de westelijke Balkan). Zo wordt het Registered EXport System naar alle waarschijnlijkheid de norm voor certificering.

Meer zelf regelen

Natuurlijk kan u ook zonder REX blijven exporteren, maar de vele verlaagde en afgeschafte invoertarieven maken het systeem vaak wel zeer interessant. Toch gebiedt de nieuwe werkwijze ook wat extra voorzichtigheid. Importeurs en exporteurs dragen voortaan immers meer eigen verantwoordelijkheid voor het volgen van de oorspronkelijkheidsbepalingen, aangezien de douane enkel nog betrokken is bij de REX-registratie. Blijken geïmporteerde goederen bijvoorbeeld niet aan de oorsprongscriteria te voldoen, dan kan de invoerder zich nauwelijks tot niet meer beroepen op het principe van te goeder trouw. De fout wordt dan meestal als een normaal bedrijfsrisico beschouwd, waarop de importeur de te weinig betaalde invoerrechten nadien toch moet vereffenen. Als u dus het REX-systeem hanteert, doet u er goed aan om de nodige voorzorgsmaatregelen in te bouwen in uw bedrijfsprocessen en verkoopcontracten.

 

CETA is de eerste handelsovereenkomst die REX deels verplicht, maar lang niet de laatste. Het REX-systeem wordt naar alle waarschijnlijkheid de norm voor certificering

 

Maak nu werk van uw registratie

Sommige ontwikkelingslanden moeten zich pas tegen 2020 registreren in de REX-databank, maar voor de Europese exportbedrijven dringt de tijd veel meer. Voorlopig kan u van verlaagde invoertarieven profiteren via uw vergunning als erkende exporteur. Deze overgangsmaatregel geldt nog slechts tot eind dit jaar. Op 31 december moet u geregistreerd zijn. Tenminste, als u voordelige douanerechten wil blijven genieten. Let wel, dit geldt enkel voor vrachten van meer dan 6.000 euro. Vul voor een REX-registratie het formulier in dat u vindt op financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/facilitatie/rex-dezelfcertificatie en stuur het door naar een van de vermelde contactpersonen. De douaneautoriteiten doen dan het nodige, en bezorgen u een uniek REX-identificatienummer. Vanaf dan kan u zelf de nodige oorsprongsattesten uitgeven. Vermeld daar wel telkens uw REX-nummer.

De inschrijving is eenmalig en geldt meteen voor alle huidige en toekomstige handelsovereenkomsten die het gebruik van REX vereisen. Uw inschrijvingsgegevens belanden in de publieke REX-databank, al dan niet anoniem, zoals u wenst. Let op: een vergunning Toegelaten Exporteur volstaat niet als registratie.