Vlaamse dag van de CE-markering 2017

Datum:
Locatie: Hotel Van der Valk, Oostkamp
Toevoegen aan persoonlijke kalender

In de voorbije jaren werden een heel aantal richtlijnen betreffende de CE-markering aangepast in het kader van het ‘new legislative framework’. Om de Vlaamse ondernemers hierover optimaal te informeren wordt er op 12 oktober een volledige dag uitgetrokken waarbij alle facetten van deze wijzigingen belicht zullen worden. 

 

CE-markering bestaat uit meerdere lagen en verschillende categorieën en daarom hebben wij de infosessie opgebouwd rond een volledig dagprogramma waarbij de deelnemers zelf kunnen kiezen aan welke onderdelen ze wensen deel te nemen. Zo kunnen we het boeiend maken voor zowel zij die al gevorderd zijn in de materie als zij die er minder mee vertrouwd zijn.   

 

In de voormiddag is er een algemeen deel dat gericht is op bedrijven die weinig kennis hebben van alle aspecten betreffende de CE-markering. Er zullen presentaties gegeven worden over hoe je als bedrijf kan starten met CE-markering, wat de rol is van een aangemelde instantie (‘testbedrijven’) en wat het wettelijk kader hiervan is. Als slot van de voormiddag legt het NBN ook uit wat de link is tussen normen en CE-markering.

 

Na de lunchpauze maken we tijd vrij voor de workshops. Er zijn in totaal acht workshops waarvan u er twee kan kiezen. In elke workshop wordt er één specifieke richtlijn heel gedetailleerd en praktisch  uitgelegd. Zo komt u dan perfect te weten hoe een CE-markering aan te brengen op uw categorie van producten. 

 

Meer informatie over de categorieën kunt u vinden op de website van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_nl

 

Programma

10.00 – 10.30       Onthaal

10.30 – 10.35       Verwelkoming

Pascal Verheye, Enterprise Europe Network Vlaanderen

10.35 – 11.00       Inleiding tot de CE-markering

                            Wendy Van Aerschot, attaché, FOD Economie          

11.00 – 11.30       Wat is de rol van een aangemelde instantie ?

                            Koen Chielens, product line manager, AIB Vinçotte

11.30 – 12.00       De link tussen normen en CE-markering

Ellen Bartholomeeusen,  NBN

12.00 – 12.40       Broodjeslunch

12.40 – 14.00       Workshop 1

14.10 – 15.30       Workshop 2

 

Workshops

 • ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT
  Ivan Malfait, Manager, Blue Guide EMC-lab
 • LAAGSPANNINGSRICHTLIJN

  Filip Nauwelaerts, Lab and quality manager, Labo De Nayer

 • RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES (RoHS) IN ELECTRIC AND ELECTRONIC EQUIPMENT
  Johan Daniels, attaché productbeleid, FOD Volksgezondheid
 • SPEELGOEDRICHTLIJN
  Carine Renard, FOD economie
 • MACHINERICHTLIJN
  Koen Chielens, AIB Vinçotte
 • BOUWPRODUCTENVERORDENING
  Dirk De Moor, Agoria
 • MEDISCHE HULPMIDDELEN
  Bart Mersseman, SGS Belgium
 • RADIOAPPARATUUR

  Marc Cumps, Agoria

 

Praktische informatie

Het seminarie vindt plaats in hotel Van der Valk in Oostkamp gelegen aan afrit 9 van de E40 in Oostkamp. Er wordt ontvangst voorzien vanaf 10u.  Zij die wensen te komen met het openbaar vervoer kunnen sporen naar het station Oostkamp en van daar is het 25 minuten wandelen langs het Gruuthuse park. Inschrijven kan u via deze link.