Vlaamse Dag van de CE-markering, 29 april 2019

 • 8 maart 2019

In de voorbije jaren werden een heel aantal richtlijnen betreffende de CE-markering aangepast in het kader van het ‘new legislative framework’. Om de Vlaamse ondernemers hierover optimaal te informeren wordt er op 29 april een volledige dag uitgetrokken waarbij alle facetten van deze wijzigingen belicht zullen worden. 

CE-markering bestaat uit meerdere lagen en verschillende categorieën en daarom hebben wij de infosessie opgebouwd rond een volledig dagprogramma waarbij de deelnemers zelf kunnen kiezen aan welke onderdelen ze wensen deel te nemen. Zo kunnen we het boeiend maken voor zowel zij die al gevorderd zijn in de materie als zij die er minder mee vertrouwd zijn.   

In de voormiddag is er een algemeen deel dat gericht is op bedrijven die weinig kennis hebben van alle aspecten betreffende de CE-markering. Er zullen presentaties gegeven worden over hoe je als bedrijf kan starten met CE-markering, wat de rol is van een aangemelde instantie (‘testbedrijven’) en wat het wettelijk kader hiervan is. Het NBN legt ook uit wat de link is tussen normen en CE-markering.

Net voor de lunchpauze maken we tijd vrij voor de workshops. Er zijn in totaal negen workshops waarvan u er drie kan kiezen. In elke workshop wordt er één specifieke richtlijn heel gedetailleerd en praktisch  uitgelegd. Zo komt u dan perfect te weten hoe een CE-markering aan te brengen op uw categorie van producten. 

Meer informatie over de categorieën kunt u vinden op de website van de Europese Commissie:

https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_nl

Programma

10.00 – 10.30      Onthaal

10.30 – 10.35      Verwelkoming

Pascal Verheye, Enterprise Europe Network Vlaanderen

10.35 – 11.05      Inleiding tot de CE-markering

Wendy Van Aerschot, attaché, FOD Economie          

11.05 – 11.20      Wat is de rol van een aangemelde instantie ?

Koen Chielens, product line manager, AIB Vinçotte

11.20 – 11.30      De link tussen normen en CE-markering

Ellen Bartholomeeusen,  NBN

11.30 – 12.30      workshop 1

12.30 – 13.15      Lunch

13.15 – 14.30      Workshop 2

14.35 – 15.45      Workshop 3

Workshops

 • ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT
  Ivan Malfait en Patrick Van Campenhoudt, Blue Guide EMC-lab en Dekimo
 • LAAGSPANNINGSRICHTLIJN
  Filip Nauwelaerts en Guido Spildooren, Labaratoria De Nayer
 • SPEELGOEDRICHTLIJN
  Carine Renard, FOD economie
 • MACHINERICHTLIJN
  Koen Chielens, AIB Vinçotte
 • BOUWPRODUCTENVERORDENING
  Dirk De Moor, Agoria
 • MEDISCHE HULPMIDDELEN
  Bart Mersseman, SGS Belgium
 • RADIOAPPARATUUR
  Marc Cumps, Agoria
 • ECODESIGN
  Bram Soenen,  FOD Volksgezondheid

Praktische informatie

Het seminarie vindt plaats in het Elewijt Center gelegen aan de Tervuursesteenweg 564 in Elewijt (Zemst) dichtbij de E19 en de E40.  Er wordt ontvangst voorzien vanaf 10u.  Zij die wensen te komen met het openbaar vervoer kunnen sporen naar het station Mechelen en van daar is er een rechtstreekse bus naar het business center. Inschrijven kan via u deze link

Voor meer informatie over deze sessie kan u terecht bij Pascal Verheye via pascal.verheye@vlaio.be